به بهانه ریاست سردار قالیباف در مجلس
گزارش ویژه "الفبا"
گزارش ویژه "الفبا"
گزارش ویژه الفبا
به بهانه سالمرگ مهدی اخوان ثالث
سالمرگ میرزا رضا کرمانی
موسی غنی نژاد:
نقش ملکه الیزابت در کودتای ۲۸ مرداد

...
"دست نزنید شاید زن باشد"


"دست نزنید شاید زن باشد"

 


سازنده روبات به مجری برنامه سلام صبح بخیر می‌گوید لطفا به روبات دست نزنید چون جنسیتش مشخص نیست.