به بهانه ریاست سردار قالیباف در مجلس
گزارش ویژه "الفبا"
گزارش ویژه "الفبا"
گزارش ویژه "الفبا"
نقش ملکه الیزابت در کودتای ۲۸ مرداد

...
"نژادپرستی" یا "ضد ایرانی" یا ...؟


برادران محمودی

"نژادپرستی" یا "ضد ایرانی" یا ...؟


کارگردان فیلم سینمایی «طلا و مس»، در پی انتقاد یکی از منتقدان سینما به فیلم برادران افغان محمودی که در ایران فیلمسازی می‌کنند، گفت: این نگاه به برادران هنرمند محمودی نژاد پرستانه است و در شان مردم مهربان سرزمین ما نیست.

همایون اسعدیان درباره فیلم سینمایی مردن در آب مطهر ساخته نوید محمودی که به همراه برادرش اغلب باهم کار می کنند و فیلمهای آنها جوایز داخلی و بین المللی فراوانی برده است از جمله افغان های موفق و با استعداد در ایران هستند.

وی افزود: قبل از صحبت با برادران محمودی می خواهم به نکته ای اشاره کنم. طی چند روز گذشته که فیلم به نمایش درآمده است، انتقادات زیادی از این نظر که فیلم فضای ضدایرانی دارد مطرح شده است و مشخصا یک منتقد در نقدی حمله شدیدی به این فیلم مبنی بر اینکه این فیلم ضدایرانی است، همه ایرانی ها در آن بد هستند، نمک خوردند و نمکدان شکستند، که برای من این متن عجیب بوده است زیرا تا آنجا که می دانم در تاریخ ایران در مقاطع مختلف، اقوام گوناگونی که همسایه  بودند به ما پناه آوردند. از دوره شاه عباس صفوی تا قرن اخیر که لهستانی ها به ایران آمدند و گورستان آنها در کشور ما وجود دارد.

‎اسعدیان ادامه داد: در همه مقاطع مردم ایران به خوبی و با مهربانی آنها را پذیرا شدند و هیچ برخورد بدی نداشتند . ما مردمی نیستیم که با مردم کشورهای همسایه تخاصمی داشته باشیم. اینکه دو برادر در سن 5 سالگی به ایران می آیند و رشد و نمو می کنند و به آنها امکان تحصیل می دهیم و فیلم می سازند و از بودجه های دولتی و غیردولتی استفاده کنند، افتخار کشور ما است و بابت این موضوع گذشتگان ما بر سر کسی منتی نگذاشته اند و ما هم نباید منتی برای این موضوع و اینکه یک همراهی انسانی را با همسایه خود داشتیم را به رخ آنها بکشیم. 

این کارگردان سینما گفت: جای تعجب است که بسیاری از فیلم‌هایی که خودمان می سازیم مورد نقد تلخی و سیاه نمایی قرار می گیرد و آدم ها را بد نشان می دهند؛ آیا حق داریم خودمان همه را بد نشان دهیم اما کسی که کمی از ما فاصله دارد حق اعتراض نداشته باشد. آیا رگه های نژادپرستی در این نوع گفتارها نمایان نمی شود!؟ خود ما وقتی در خارج از کشور درباره مهاجرت فیلم می سازیم حق مطرح کردن این موضوعات را داریم اما منتقد دیگران هستیم.

اسعدیان ‎به راحتی می توانیم بگوییم که این فیلم نگاه بدی به مردم ما نداشته است و درباره قصه فیلم نقد سینمایی و منتقدانه داشته باشیم اما این لحن تهدید گونه درست است!؟ اساسا این نوع نگاه زیبنده مردم ما نیست زیرا مردم  ایران بسیار تحمل و صعه صدر زیادی دارند و اگر لطفی هم به اقوامی که به ما پناه آورده اند، داشتند هیچ وقت منتی برسر آنها نگذاشته‌اند.