گزارش ویژه "الفبا"
گزارش ویژه "الفبا"
گزارش ویژه "الفبا"
گزارش ویژه "الفبا"
سالگرد دفاع حزب توده از "دادگاه های انقلابی"
مکاتبه نصیری و جعفریان
ترجمه کتاب عبدالرحمان بدوی

...
انتصاب دبیر ستاد انتخابات سازمان صداوسیما


انتصاب دبیر ستاد انتخابات سازمان صداوسیما

 


معاون سیاسی سازمان صدا و سیما در حکمی محمدرضا چپریان را به عنوان دبیر ستاد انتخابات صدا و سیما منصوب کرد.

مجید آخوندی معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات رسانه صدا و سیما در حکمی محمدرضا چپریان را با حفظ سمت به عنوان دبیر ستاد انتخابات  این سازمان منصوب کرد.

در عنوان کامل سمت وی آمده است که به عنوان «دبیر ستاد انتخابات رسانه ملی در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و اولین میان دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری» منصوب شده است.