گزارش ویژه "الفبا"
گزارش ویژه "الفبا"
گزارش ویژه "الفبا"
گزارش ویژه "الفبا"
سالگرد دفاع حزب توده از "دادگاه های انقلابی"
مکاتبه نصیری و جعفریان
ترجمه کتاب عبدالرحمان بدوی

...
حضور 40000 دانشجوی خارجی در ایران


وزارت علوم اعلام کرد

حضور 40000 دانشجوی خارجی در ایران
 


مدیرکل امور دانشجویان غیرایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: هم اکنون قریب به 40 هزار دانشجوی خارجی در کشور حضور دارند و در زمینه جذب دانشجوی غیرایرانی از تکالیف برنامه ششم توسعه جلوتر هم هستیم.

تحقیقات و فناوری، حمیدرضا علیزاده اظهار کرد: در سال‌های گذشته آمار مختلفی از تعداد دانشجویان غیرایرانی وجود داشت، اما بر اساس پایش امسال عدد حقیقی به دست آمد.

وی افزود: بر اساس آمار و اطلاعات، 28 هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم تحصیل می‌کنند، 8 هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه‌های تحت پوشش دانشگاه آزاد و 3 هزار دانشجوی خارجی تحت پوشش وزارت بهداشت هستند.

به گفته این مسئول سازمان امور دانشجویان، در برنامه‌های پیش‌بینی شده سال 97 بر موضوع ارتقاء و افزایش میزان مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تأکید شد. همچنین بر اساس آماری که درخصوص پذیرش دانشجویان خارجی جمع‌بندی و تقدیم معاون وزیر علوم و رییس سازمان امور دانشجویان شد، 17 دانشگاه در سال 95 دانشجوی خارجی جذب کردند که این تعداد در سال 96 به 25 دانشگاه و موسسه افزایش یافت.

علیزاده گفت: امسال 35 دانشگاه در بحث جذب دانشجویان خارجی فعال شدند.