گزارش ویژه "الفبا"
گزارش ویژه "الفبا"
گزارش ویژه "الفبا"
گزارش ویژه "الفبا"
شاه به روایت سفیر انگلیس
گفت و گو با پرویز جاهد

...
حمله سندرز به کیسینجر

در واکنش به پمپئو

حمله سندرز به کیسینجر
 


سناتور برنی سندرز به هنری کیسینجر تاخته و از نشستی که اخیرا مایک پامپئو با این مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه اسبق آمریکا داشته انتقاد کرد.

سندرز در توئیتی از آنچه که میراث "مخرب" هنری کیسینجر، وزیر خارجه اسبق و مشاور امنیت ملی دولت اسبق آمریکا خواند، انتقاد کرد.

سندرز در پاسخ به یک توئیت متعلق به مایک پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا که در آن گفته بود "همواره قدردان گفت‌وگو با کیسینجر" است نوشت: هنری کیسینجر یکی از مخرب ترین وزیر خارجه های تاریخ این کشور است.

سندرز خاطر نشان کرد: دولت تحت رهبری برنی سندرز از هنری کیسینجر مشورت نخواهد گرفت.

کیسینجر که سابقه خدمت در دولتهای نیکسون و فورد، روسای جمهور اسبق آمریکا را دارد، بارها به خاطر نقشی که در کودتای نظامی هدایت شده توسط سازمان سیا در سال 1973 در شیلی برای روی کار آوردن آگوستو پینوشه دیکتاتور، ایفا کرده، از سوی فعالان حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.

سندرز پیش از این نیز از سوابق کیسینجر انتقاد کرده بود. او یک بار در زمان رقابت درون حزبی دموکراتها برای تعیین نامزد این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 با انتقاد از رابطه نزدیک هیلاری کلینتون، رقیب انتخاباتی آن زمانش با هنری کیسینجر گفته بود: من افتخار می‌کنم به این که بگویم کیسینجر دوست من نیست. من از هنری کیسینجر مشورت نمی‌گیرم.