به بهانه ریاست سردار قالیباف در مجلس
گزارش ویژه "الفبا"
گزارش ویژه "الفبا"
گزارش ویژه الفبا
به بهانه سالمرگ مهدی اخوان ثالث
سالمرگ میرزا رضا کرمانی
موسی غنی نژاد:
نقش ملکه الیزابت در کودتای ۲۸ مرداد

...
عراق به قندهار و شیکاگو بدل نمی‌شود


مقتدی صدر

عراق به قندهار و شیکاگو بدل نمی‌شود

 


رهبر جریان صدر عراق با اشاره به لزوم اتخاذ مواضع میانه گفت، عراق قندهار و شیکاگو نخواهد بود.

مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق گفت: دیروز صدای افراط‌گری، قتل، گردن‌زنی و بمب‌گذاری با نام دین برخاسته بود و امروز صدای آزادی‌خواهی، فسق و فجور، کفر و تعرض به ذات احدیت و براندازی مبانی شرعی، ادیان آسمانی و تعرض به انبیا، رسولان و معصومان بلند شده است.

صدر گفت: این امر مرا به یاد شعار قدیمی آنها می‌اندازد که مفهوم آن چنین است: آنها قندهار نمی‌خواهند بلکه شیکاگو می‌خواهند. ما امروز ملزم هستیم که اجازه ندهیم عراق به قندهار برای افراط‌گری مذهبی یا شیکاگو برای آزادی‌خواهی، بی‌اخلاقی، خون‌ریزی و فسق و فجور بدل شود.