گزارش ویژه "الفبا"
گزارش ویژه "الفبا"
گزارش ویژه "الفبا"
گزارش ویژه "الفبا"
سالگرد دفاع حزب توده از "دادگاه های انقلابی"
مکاتبه نصیری و جعفریان
ترجمه کتاب عبدالرحمان بدوی

...
 • نکته ای درباره شرایط انتشار “الفبا”  (1398/7/9)
  نکته ای درباره شرایط انتشار “الفبا” بهای اینگونه مشی رسانه ای را باید از یک سو به علت عدم وابستگی به نهادهای حکومتی و سیاسیون سرشناس از جانب ایشان و رسانه های پرتیراژ وابسته به آنها پرداخت با اتهام "وابسته به مخالفان نظام" بودن، و از دیگر سو از جانب همان سازمانها و گروه ها و افراد "مخالف نظام" پرداخت با اینگونه اتهامات که ؛ "اگر عامل نظام نیستید چرا فیلتر و توقیف نمی شوید؟!". مشاهده ادامه
 • منتقدان ظریف چگونه دشمنان ایران شدند؟  (1398/5/26)
  منتقدان ظریف چگونه دشمنان ایران شدند؟ این روزها هرگونه انتقاد به امثال ظریف از جانب طیفهای متنوع سیاسی در ایران از جمله اصلاح طلبان به مثابه "دشمنی با ایران" ارزیابی و محکوم می شود در حالی که باید در زمین این پرسش پا سفت کرد که ؛ چگونه ممکن است انتقاد نسبت به مشی ظریف در 1392 به معنی "دشمنی با امریکا" و انتقاد به هم او در 1398 به معنی "دشمنی با ایران" ارزیابی شود؟! مشاهده ادامه
 • شاگرد که بودی که چنین “استادی”  (1398/3/11)
  شاگرد که بودی که چنین “استادی” او حدود یک دهه متولی امور در وزارت خانه ای بود که خود را مسئول "آموزش و پرورش" کودکان و نوجوانان و جوانان یک کشور می دانست. درهمین دوران وزارت او، میترا استاد کودکی بود که تحصیلات خود را تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش در ایران آغاز کرد.30 سال بعد وزیر آموزش و پرورش آن دوران، عاشق دانش آموز کلاس اول دبستان آن دوران شد، با او ازدواج کرد و او را کشت. مشاهده ادامه
 • در دفاع از پزشکان  (1398/2/23)
  در دفاع از پزشکان در ایران اگرچه بنا بر ضرورتهای عینی ِ تاریخی "سیاست" و "پزشکی" مبنای تاسیس "دانشگاه" را تشکیل دادند، اما فرجام هر دو در ادامه حسرت خیز و عبرت آمیز بود، چرا که ؛ یکی بواسطه ی بسط استبداد و سیطره ی تفسیرهای دینی معطوف به قدرت، و دیگری بواسطه ی سیطره ی تحلیلهای طبقاتی و عوامگرا، بنیانهای آکادمیک ِ خود را تنها در ساختمانی متشکل از چند در و دیوار و سقف و اتاق به نام "دانشگاه" خلاصه کردند. مشاهده ادامه
 • به بهانه 40 سالگی فعالیت سپاه پاسداران  (1398/2/5)
  به بهانه 40 سالگی فعالیت سپاه پاسداران این گرایشات سیاسی می کوشند تا از سویی سپاه پاسداران را به نوعی نه تنها نیرویی غیر نظامی بلکه بعنوان نیرویی "ورای نظام" در جایگاه "حافظ ایران" بر اساس سویه های "ناسیونالیستی" معرفی کنند و از دیگر سو در راستای بسط اختیارات و مسئولیتهای سپاه، از این فضا بعنوان سلاحی در راستای پاکسازی عرصه ی سیاسی از وجود منتقدان و مخالفان خود سوء استفاده نمایند... مشاهده ادامه
 • مدرسه ای در مسیر سیل  (1398/1/18)
  مدرسه ای در مسیر سیل به دیگر بیان ؛ علل و دلایی که باعث شد بازرگان پس از انقلاب57 به جای باران با سیل مواجه شود، از این قرار و بر این مدار بود که او و سایر همقطارانش از ایده ها، روشها و ابزارهایی در وادی مبارزه سیاسی استفاده کرده بودند که فرجام محتومی داشت عبارت از؛ مواجهه با سیل... مشاهده ادامه
 • گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش  (1397/12/26)
  گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش میراث منحوس "کمونیستهای وطنی" مبتنی بر غلبه مواجه ی علّی بر مواجه ی استدلالی، تا هنوز در رگهای جامعه ایرانی روان است و در این فضا؛ دیگر اهل "انتقاد" را کاری با اصل و اساس سخنان ِ طرف مقابل نیست، بل در اینجا نیل به هدف، تمسک و توسل به هرگونه وسیله را آنگونه توجیه می کند که حتی "نقد" بر کتابهایی نخوانده،موسیقی های نشنیده و فیلمهایی ندیده، نوشته و منتشر می شود... مشاهده ادامه
 • تحصیل دموکراسی در مکتب اسد ؟  (1397/12/14)
  تحصیل دموکراسی در مکتب اسد ؟ پرواضح است که عده ای سالهای فراوان روابط حسنه ی نظام جمهوری اسلامی و حکومت "اسد"ها در سوریه را بعنوان نکته ی متفاوتی در مقایسه با نمونه های دیگر مطرح می کنند، اما حتی اگر چنین باشد آیا به همین نکته نباید از این منظر نیز نگریست که ؛ خاندان "اسد" حتی بیش از عمر دوران نظام جمهوری اسلامی ایران، در سوریه بر مسند قدرت تکیه زده اند و از منظر دموکراسی و تحدید قدرت در راستای کاهش فساد و گردش نیروهای سیاسی، آیا سزا و رواست که حکومت اسد را تا این اندازه برجسته نمود؟ مشاهده ادامه
 • حقیقت افلاکی ، واقعیت خاکی  (1397/11/25)
  حقیقت افلاکی ، واقعیت خاکی عدم تببین رابطه ی میان "دین و دنیا" در "دستگاه معرفتی ِ عارفان و صوفیان" در مواجهه با "سیاست" از این رو یکسره نقشی بر آب بود که؛ کانون "اندیشه عرفانی" بر مدار "حقیقت" قرار داشت و صد البته آن "حقیقت" کاملا دارای سویه های سوبژکتیو بود، در حالی که کانون "اندیشه سیاسی" بر مدار "واقعیت" قرار می گرفت با سویه های آشکار آبژکتیو... مشاهده ادامه
 • “طلا”فروشی جوان با بدل ِ شهبازی  (1397/11/17)
  “طلا”فروشی جوان با بدل ِ شهبازی صد البته که در نشست خبری فیلم شهبازی، در جایگاه "بازیگر ِ آکادمیسین و با سواد" می توان مجاز به مجیزهای ناموجز بود و در برابر یک مشت "بچه مدرسه ای" به بازی در فیلم استاد افتخار کرد و درباره "هوش ذاتی" ایشان بسط سخن داد، اما از اینگونه "طنازی ها" که بگذریم، در مقام منتقد ِ آزموده ی سینما نمی توان به این حد از گسسته خردی و بی اعتباری خطر کرد که "طلا" را چیزی دانست جز وصله ای ناجور در کارنامه سینمایی شهبازی و فیلمی ضعیف و نحیف در سینمای ایران. مشاهده ادامه
«« « 2/ » »»