به بهانه ریاست سردار قالیباف در مجلس
گزارش ویژه "الفبا"
گزارش ویژه "الفبا"
گزارش ویژه "الفبا"
موسی غنی نژاد:
نقش ملکه الیزابت در کودتای ۲۸ مرداد

...
روحانی هم مثل رضاشاه در ایران "کشف حجاب" کرد


مصطفی میرسلیم

روحانی هم مثل رضاشاه

در ایران "کشف حجاب" کرد


 


مصطفی میرسلیم نماینده تهران در مجلس در یک توییت از دولت به علت وضیت  حجاب به شدت انتقاد کرد.

مصطفی میرسلیم در حساب کاربری‌اش در توییتر نوشت: «این برازنده نیست که در تاریخ فرهنگ ایران که مشحون از اعتقاد و پایبندی مردم به عفاف و حجاب است دو بار کشف حجاب ثبت شود: یک بار اجباری و در دوران رضاخان و یک بار اختیاری در اثر سهل انگاری و مسامحۀ دولت دوازدهم.»